LOCO kwalificaties

Het Landelijk Overleg Communicatie Opleidingen (LOCO) heeft het LOCO Landelijk Profiel opgesteld. Dit nieuwe opleidingsmodel is een verfijning en aanscherping van het vorige uit 2005. Het kwalificatiemodel geeft een duidelijk beeld van het landschap en de benodigde vaardigheden van de communicatieprofessional van nu. Het is dus logisch dat mijn afstudeeropdrachten in lijn zijn met deze kwalificaties. Dit betekent overigens niet dat elke opdracht aan élke kwalifcatie moet voldoen. Er moet een goede balans zijn. In dit artikel lees je er alles over en is het mogelijk om de brochure te downloaden.

Dit betekent dat het belangrijk is om de kwalificaties in acht te houden bij het maken van opdrachten en ervoor te zorgen dat ik mij niet puur op een kwalificatie richt. Er zijn vijf kwalificaties:

De communicatieprofessional begrijpt
de strategie van een organisatie en
de bredere (internationale) omgeving
waarin organisaties actief zijn. Hij heeft
zicht op de ontwikkelingen binnen de
eigen organisatie, zijn vakgebied en
het medialandschap in het algemeen,
om zo communicatiestrategieën te
kunnen ontwikkelen die aansluiten bij de
doelstellingen van die organisatie.

De communicatieprofessional houdt
zich bezig met het verzamelen (luisteren, dialogiseren, monitoren) en analyseren van (online) data met en over de communicatiedoelgroep. Hij begrijpt het gedrag en de behoeften, motieven en
keuzes van de doelgroep en maakt de effectiviteit van communicatiestrategieën
inzichtelijk om daar vervolgens op
in te spelen.

De communicatieprofessional kan
communicatieproducten, -diensten en -belevingen conceptmatig ontwikkelen, framen en activeren door middel van creatieve, betekenisvolle content en
design. Het gaat om het verbinden
van wensen van doelgroepen,
organisatiedoelstellingen en media/
technologie op basis van een strategie.

De communicatieprofessional is in staat middels een projectmatige planning en binnen een bepaald budget vooraf helder geformuleerde doelen te realiseren. Hij organiseert en coördineert het proces tussen verschillende vakgebieden/afdelingen en vervult een spilfunctie ten behoeve van mediaproducties, mediaplanningen en events. Hij werkt daarbij agile zodat er ingespeeld kan worden
op de steeds veranderende werkelijkheid.

De communicatieprofessional draagt de boodschap van de organisatie uit om interne en externe communicatiedoelgroepen te
informeren, te adviseren en/of te overtuigen met als doel het realiseren van organisatie- en communicatiedoelstellingen. Hij weet
weerstand om te buigen om zo commitment, consensus en/of draagvlak te creëren.

De communicatieprofessional brengt het netwerk binnen en rondom de organisatie in beeld en betrekt nieuwe netwerken bij de
organisatie als dat nodig is. Hij helpt medewerkers om (organisatie)waarden te kunnen
vertalen naar hun communicatief handelen om zo de communicatie-effectiviteit van medewerkers en teams te vergroten en de organisatie communicatiever te maken.

In de onderstaande folder worden de verschillende kwalificaties nog eens uitgebreid toegelicht, om zo een beter beeld te krijgen van wat precies de kwalificaties inhouden.

%d bloggers liken dit: