LOCO kwalificaties

Het Landelijk Overleg Communicatie Opleidingen (LOCO) heeft het LOCO Landelijk Profiel opgesteld. Dit nieuwe opleidingsmodel is een verfijning en aanscherping van het vorige uit 2005. Het kwalificatiemodel geeft een duidelijk beeld van het landschap en de benodigde vaardigheden van de communicatieprofessional van nu. Het is dus logisch dat mijn afstudeeropdrachten in lijn zijn met deze kwalificaties. Dit betekent overigens niet dat elke opdracht aan élke kwalifcatie moet voldoen. Er moet een goede balans zijn. In dit artikel lees je er alles over en is het mogelijk om de brochure te downloaden.

Meer lezen over “LOCO kwalificaties”