Portfolio

Tijdens mijn opleiding en tijdens mijn werk als Marketing en Communicatie Assistent heb ik ontelbare grote en kleinere projecten gemaakt. Dit loopt uiteen van een project voor een opdrachtgever van mijn opleiding tot het maken van een poster om medewerkers te wijzen op de corona maatregelen. De communicatieprojecten waar ik het meest trots op ben laat ik zien op deze pagina. De verslagen zijn op dit moment alleen beschikbaar op aanvraag, omdat ze steeds worden gepubliceerd op andere websites zonder toestemming.

Afstudeeropdracht
Opdrachtgever: Impresariaat Kunsten, Tilburg
Probleemstelling: Vanwege de coronacrisis is het aantal opdrachtaanvragen sterk teruggelopen. Impresariaat Kunsten zou daar graag verandering in zien. Enerzijds door de band met de huidige klanten te behouden en te versterken, maar anderzijds ook door nieuwe partners aan zich te binden. Kortom: het klantenbestand moet vergroot worden. De hoofdvraag luidt dan ook: ‘Hoe kan communicatie ervoor zorgen dat het klantenbestand van het Impresariaat Kunsten vergroot wordt?’

Afstudeeropdracht
Opdrachtgever: OpStoom! gespreksvoering, Arnhem
Probleemstelling: De samenwerking tussen Loes en Alke is recentelijk gestart. Nu de coronamaatregelen steeds meer versoepeld worden2, is het de wens om te starten met open trainingen. Hierbij is het belangrijk om ook meer bekendheid te genereren voor deze open trainingen waardoor er ook meer inschrijvingen komen op de trainingen. Er is namelijk nog onvoldoende bekendheid om de live trainingen te vullen. De hoofdvraag is dus: hoe kunnen we meer bekendheid genereren voor OpStoom! gespreksvoering en dus de open trainingen? Indirect leidt deze vraag ook tot de klantenkring vergroten.

Praktijkopdracht vanuit mijn opleiding
Opdrachtgever: Inalfa Roofsystems, Venray
Probleemstelling: Op dit moment zijn er veel dingen gaande binnen de automotive industrie welke een negatieve impact hebben op de sales van Inalfa. Door de daling van de sales van Inalfa hebben zij wereldwijd moeten reorganiseren. Op het hoofdkantoor in Venray heeft Inalfa afscheid moeten nemen van ongeveer 10% van haar medewerkers (verdeeld over alle afdelingen). Door de reorganisatie is de motivatie en goede sfeer op de werkvloer in Venray verminderd. Dit wil Inalfa veranderen. Zij willen de motivatie en goede sfeer weer terugbrengen. Het is tenslotte their spirit, that makes the difference!
Eindcijfer: 8.5
Met dit project mochten wij ook presenteren voor de opdrachtgevers en heb ik met mijn projectteam de opdracht ‘gewonnen’.

Praktijkopdracht vanuit mijn opleiding
Opdrachtgever: Solmar vakantiereizen, Maarheeze
Probleemstelling: Solmar merkt dat busvakanties steeds minder populair worden. De reputatie is stoffig. Solmar verliest elk jaar 1000 klanten op de busvakanties. Wat zijn hiervoor de redenen? Wat is de rol van communicatie hierin? En hoe kan de reputatie van busreizen met communicatie positief beïnvloed worden?De hoofdvraag bij dit communicatievraagstuk luidt als volgt: Wat voor reputatie hebben busreizen (in het algemeen) en specifiek bij Solmar en welke rol kan communicatie hierin
spelen om deze reputatie positief te beïnvloeden?
Eindcijfer: 8.5

Praktijkopdracht vanuit mijn opleiding
Opdrachtgever: Studentensportcentrum Eindhoven
Probleemstelling: Het SSC heeft ruim 13.000 leden en heeft als ambitie steeds verder te groeien en uit te breiden. Met name het Fontys-ledenaantal zien zij graag groeien omdat de verhouding TU/e- Fontys studenten op dit moment ongezond is: 80% TU/e tegen 20% Fontys. Zelf hebben zij de afgelopen jaren Fontys studenten geworven via open dagen, intro activiteiten en bulkmails. Echter heeft dit niet genoeg willen baten. Vanuit daar is de opdracht ontstaan een media aanpak te ontwikkelen om fanatiek sportende Fontys studenten te bereiken, betrekken en te activeren om te gaan sporten bij het SSC.
Eindcijfer: 7.5

Stageopdracht
Opdrachtgever: Van der Velden rioleringsbeheer, Boxtel
Probleemstelling: Het doel van de opdracht is om in kaart te brengen welke communicatiemiddelen Van der Velden rioleringsbeheer op dit moment gebruikt in de externe communicatie naar klanten (specifiek die naar de doelgroep bedrijfsleven en industrie). Er is niet zo zeer sprake van een probleem, maar het is voor een bedrijf altijd goed om de communicatiemiddelen onder de loep te nemen. Van der Velden wil daarnaast meer klanten in deze doelgroep.
Stage eindcijfer: 7.5

Praktijkopdracht vanuit mijn opleiding
Resultaatontvanger: Gemeente Eindhoven
Opdracht: Koppel een sustainable development goal (SDG) aan een organisatie of merk. Zorg dat je communicatieadvies bijdraagt aan het realiseren van die goal en meerwaarde oplevert voor de organisatie of het merk en onderbouw daarnaast waarom de gekozen en uitgewerkte communicatiestrategie kansrijk is.
Eindcijfer: 8

Stageopdracht
Opdracht: Nieuwe prikkelende content maken voor de contentkalender

Graag licht ik mijn verdere communicatiewerk graag toe in een persoonlijk gesprek.